Neveřejný hřbitov pouze pro muslimy? V Praze 8 ne.

 
Jsem členka rady MČ Praha 8. V normální lidské řeči to znamená, že občas mám možnost svým rozhodnutím ovlivnit to, co se v Praze 8 děje. Ale ne vždy, protože v mnoha podstatných věcech má větší slovo magistrát. 
 
Tentokrát nám na jednání přistál jeho záměr pronajmout pozemek 
v Libni Muslimské obci. Ptáte se k čemu? Muslimská obec tam chce vybudovat neveřejné pohřebiště pro své členy. Byla jsem proti.  A pokud se mne zeptáte proč, tak zřejmě proto, že znám pohádku, ve které vystupují Jezinky a říkají Smolíčkovi: „Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku. Jen tři prstíčky tam strčíme a hned zase půjdeme“.  
 
Možná je moje úvaha opravdu přitažená za vlasy, ale vycházím z dlouholeté zkušenosti. Nejdříve hřbitov, pak malá svatyně a nebude to trvat dlouho a Muslimská obec na území Prahy 8 může kvést jako řepková pole Andreje Babiše po české krajině. Nechci, aby Praha 8 byla tím samým, co je ve Francii město Marseille, kde se do některých čtvrtí bojí vstoupit i hlídky policie. Náš kulturně-historický okruh má křesťansko-židovské základy. 
 
A i když jsme většinou národem, který se k žádné víře aktivně nehlásí, jsem přesvědčená, že několikatisíciletý vývoj naší kultury nelze, v zájmu těžko uchopitelné multikulturality, zahodit a říct každému „jsi tu vítán“. 
 
To by se také mohlo jednou stát, že u vás v obýváku najednou bude někdo, kdo říká: „Už tady nebydlíš, odejdi!“ 
 
Autor: Vladimíra Ludková
 

 

V Praze 8 dne 27.06.2014