Pan místostarosta prodává půl obecního domu. Zn: Za babku

Naše městská část vlastní z různých historických důvodů majetkové podíly v domech na území Prahy 8 a tak trochu neví, co nimi dělat. Domy se spoluvlastníky se nespravují snadno, dohodnout větší investice do takových nemovitostí je téměř nemožné a do roku 2014 všechno komplikovalo i zákonné předkupní právo spoluvlastníka.

Jedním z takových stavení je i dům v Sokolovské ulici číslo 116. Praha 8 v něm vlastní přesně polovinu, tu druhou má občan Irska, jehož jméno není pro náš příběh důležité.

V roce 2011 si naše radnice nechala vypracovat znalecký posudek (cca 17 milionů korun), aby zjistila cenu pro jednání o odkoupení podílu irského spolumajitele. Úmyslem bylo sjednotit vlastnictví této nemovitosti pod městkou částí a následná privatizace do rukou nájemníků. Jednání nebyla úspěšná, tehdejší vedení Prahy 8 však nechtělo naopak přistoupit na prodej svého dílu.

Uteklo pět roků a nějaký ten měsíc, majetkový odbor spadající pod místostarostu Nepila (ANO) si opět pořídil znalecký posudek a kupodivu mu cena vyšla téměř stejně jako v roce 2011 , i když ceny nemovitostí v mezidobí značně stouply a v domě je téměř polovina prázdných bytů. Navíc byl zpracován ještě posudek, který měl vyčíslit nutné investice – citace z posudku: „náklady na uvedení bytů do pronajímatelného stavu“ – ve výši téměř 4,5 milionu. Tato částka pak byla odečtena z ceny domu – suma sumárum vyšla v roce 2016 cena poloviny domu na lukrativní karlínské adrese na 17 185 000 Kč….

Dům v Sokolovské 116

V květnu 2017 se najednou ozývá prostřednictvím svého právního zástupce spoluvlastník z Irska a nabízí opět 17 milionů za majetkový podíl radnice. Vedoucí majetkového odboru ing.Eliáš (vězte, že k tomu ještě donedávna podnikal v realitách - zde) a místostarosta Nepil neváhají a vzápětí souhlasí s prodejem za posudkovou cenu z roku 2016, tedy prakticky odkývali nabídku z roku 2011. 

Pro úplnost je třeba dodat zásadní věc – v novém občanském zákoníku bylo předkupní právo spoluvlastníka zrušeno a má do něj být vráceno až od 1. ledna 2018. Pana místostarostu ani pana vedoucího odboru nic nenutí prodávat za zjevně nevýhodnou cenu přímo spoluvlastníkovi.

Na jednání červnového zastupitelstva tak byl pan místostarosta zjevně zaskočen, když jsem jeho návrh na prodej tohoto majetkového podílu tvrdě zkritizoval a záměr prodeje mu zastupitelstvo velmi překvapivě zamítlo, když se k němu nepřidali ani všichni koaliční zastupitelé.

Pana zástupce starosty zajímalo, co by mohl udělat pro to, abych já a moji kolegové z ODS tento materiál podpořili. Bohužel, odpověď je jednoduchá. Přímý prodej je v této podobě nepřijatelný. Sám bych mu doporučil nové jednání o odkoupení druhé poloviny domu a následnou privatizaci nájemcům, kteří v domě bydlí. Deset prázdných bytů (!!!) pak obsadit ve výběrovém řízení. To je nejčistší řešení, které je dokonce i ekonomicky mnohem výhodnější než jeho návrh přímého prodeje „do Irska“.

Pokud však spolumajitel takový návrh odmítne, není třeba být vstřícný. Vzhledem k absenci předkupního práva je času dost na prodej polovinu domu soutěží o nejvyšší nabídku, do které se nakonec může přihlásit i zmíněný pán z Irska.

Co na celém příběhu člověka nejvíc zarazí, je nápadná vstřícnost pana Nepila vůči zájemci a jeho právnímu zástupci. Je opravdu nebývalá. V jiných případech, když se jednalo o družstva tvořená obyvateli Prahy 8, se podobná dojemná ochota nekonala. Naopak, to pan místostarosta prověřoval posudky, smlouvy o smlouvě budoucí a jednání spíš zdržoval pod záminkou „dobrého hospodaření“.

Sám jsem zvědav, co nám přistane v poště jako podklad pro zářijové zastupitelstvo. Zda pan místostarosta uzná, že "podstřelil" a zachová se podle dobře míněného doporučení, nebo půjde cestou „umravnění“ koaličních zastupitelů a silového protlačení zjevně nevýhodné smlouvy.

Autor: Ondřej Gros

V Praze 8 dne 3.07.2017