Rychle a tiše o fastfoodu Střížkov

ANO,  doprava na Osmičce bude ještě horší

Současné vedení radnice nechalo zcela bez povšimnutí velký developerský projekt na výstavbu rychlého občerstvení  s parkovištěm a obslužnými komunikacemi.

Díky tomu bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu objektu s parkovištěm a komunikacemi v rozporu s územním plánem a zdravým rozumem.

Jen zastavěná plocha má činit 268 m2, další plochy zaberou parkoviště (pro 17 vozidel) a návazné komunikace. Součástí bude i 13 m vysoký reklamní poutač. Zcela tak zmizí travnatá plocha mezi komunikacemi v části Střelničné ulice.

Celá schvalovací procedura proběhla opravdu bleskurychle, a tak po doplnění všech náležitostí bylo 16. 5. 2016 vydáno oznámení o zahájení územního řízení, které bylo následně vyvěšeno na úřední desce ( 19. 5. - 6. 6. 2016) a již 12. 8. 2016 bylo vydáno rozhodnutí souhlasné. To vše bez jakéhokoliv vyjádření MČ Praha 8. Zřejmě hra na mrtvého brouka, aby pak páni a dámy z rady,  která je složená ze zástupců ANO,  Zelených, ČSSD, nemuseli obhajovat, proč souhlasili.

Z vlastní zkušenosti dlouholetého člena komise pro územní rozvoj mohu potvrdit, i z pozice bývalého starosty, že komise i rada se podrobně zabývá i nesrovnatelně menšími záměry týkající se městské části.

 Za našeho vedení  MČ jsme se vždy snažili bránit jakékoliv výstavbě, která by směřovala k zahuštění  stávající sídlištní zástavby  a stejně tak jsme bránili i sídlištní zeleň.  Jako příklad mohu uvést například Troja Horizonts u Mazurské polikliniky,  výstavbu plynové elektrárny u Čimic,  ale i mnoho dalších,  o kterých se ani veřejnost nedozvěděla.

Realizace tohoto projektu  fastfoodu se negativně dotkne velké části obyvatel Střížkova a sídliště Ďáblice, v neposlední řadě dojde k zhoršení dopravní situace na dnes již tak velmi vytížené komunikaci Střelničná. A to se dotkne nejen lidí v okolí Střížkova. Změnu pocítí i všichni obyvatelé severní části Prahy 8. Přesně podle toho, jak budou hledat objezdní trasu mimo zašpuntovaný Střížkov.

Je opravdu s podivem, že i když MČ Praha 8 měla možnost podat své vyjádření, záměr nebyl předložen komisi pro územní rozvoj a chybí i jakékoli vyjádření rady MČ Praha 8.

Dnes nezbývá než doufat, že podnět, který podala kolegyně Vladimíra Ludková, povede ke zrušení rozhodnutí a věc se vrátí na začátek.  Tedy k novému projednání, kde záměr již nebude mít šanci projít.

Osmičková radnice teď tvrdí,  že jindy tak pomalý úřad rychlý při vydávání tohoto sporného rozhodnutí nebyl.  Přikládám proto pro ilustraci časový přehled, jak v tomto případě běžel čas. Každý si může udělat obrázek sám a zamyslet se, zda je běžné,  aby od zahájení řízení do kladného rozhodnutí,  uběhly jen tři měsíce.

2. 10. 2014 – žádost o vydání rozhodnutí ( adresováno odboru výstavby)

1. 6. 2015 – Prodloužení lhůty na doplnění dokumentace

27. 4. 2016 – doplnění dokumentace

16. 5. 2016 – zahájení řízení

19. 5. -6. 6. 2016 – viselo na úřední desce

12. 8. 2016 – vydané rozhodnutí

22. 9. 2016 – rozhodnutí nabylo právní moci

 

Odkaz na informace o podání podnětu k prezkumu fastfoodu na střížkově.

 

Autor : Ing. Jíří Janků -  předchozí starosta MČ Praha 8

V Praze 8 dne 7.04.2017