Krnáčová proti Pražanům a pro Pentu?

Zájmy svého stranického a idejového Vůdce jsou pro paní Krnáčovu nadevše. Kongresové centrum mu servíruje na zlatém podnose. Zde je nutno zdůraznit, že kongresové centrum, které se skládá nejen z "PaKulu", ale i obchodního centra a hotelu, oddlužené a finančně zdravé, je schopno každý rok přinášet do rozpočtu hlavního města Prahy 30-60 mil CZK ročně! 
 
Místo toho, aby si našla čas, prodiskutovala s řídícími orgány společnosti finanční výsledky, historii a vize KCP nebo dokonce přečetla strategický materiál, na základě kterého došlo ke schválení plánu oddlužení společnosti a schválení před UOHS (úřad pro ochranu hospodářské souteže) i evropsku komisí, vyměnila představenstvo i dozorčí radu a nasměřovala společnost do rukou ministerstva financí. Pražané tak dozajista přijdou o 800 mil CZK (jim už nyní vládne pan Babiš). 
 
Plány bývalého člena komunistické strany jsou zřejmé - zakomponovat do akciové společnosti finanční skupinu a prodat veškerý majetek. Nejhodnotnější jsou samozřejmě pozemky, o které měla v minulosti zájem hlavně finanční skupina Penta. 
 
Ing. Jan Juříček
V Praze 8 dne 17.03.2015