Magistrát čeká na další povodeň na Rokytce

Před rokem a čtvrt postihly Libeň povodně, tentokrát způsobené především rozvodněnou Rokytkou. Zatímco protipovodňová opatření v Praze i přes zmatečnou Hudečkovu  koordinaci  ochránila město před Vltavou, na Rokytce v Libni byla situace jiná.

Protipovodňová vrata postavená především na základě zkušeností z roku 2002, kdy se proti proudu Rokytky valila vltavská povodňová vlna, nedokázala loni vyřešit průtok na Rokytce. Pražská říčka, která za normálních okolností teče tempem půl kubíku za vteřinu, letěla korytem s maximálním průtokem přes 50 m3/s! Čerpadla jela sice na plný výkon, jenže jejich dvacet kubíků nemohlo stačit, a Libeň tak byla zatopena především Rokytkou. Provozní řád vrat navíc neodpovídal potřebám reálné manipulace a obsluha musela na základě proseb (sic!) osmičkového krizového štábu improvizovat. Možná i proto nedošlo k ještě větším škodám.

Jeden by si řekl, že se musí něco udělat. A tak těsně po povodni zazněly z pražského magistrátu sliby, že budou přidána další čerpadla, vrata budou přepracována a to co nejrychleji. Uplynul více než rok a vedení Prahy ještě nemá ani projekt. V rámci své někdy až fanatické snahy o „transparentnost“ a na druhé straně naprostého nedostatku odvahy nebylo a  nebude schopno v dohledné době vybrat zhotovitele a dál se bude modlit, aby v Praze a okolí moc nepršelo a Rokytka opět nezdivočela. 

Řešení se však nabízelo. Pro takové případy máme v zákoně o veřejných zakázkách institut „jednací  řízení bez uveřejnění“, které by umožnilo urychleně vybrat zhotovitele a na protipovodňové „přehradě“ v Thomayerových sadech se již  mohlo pracovat. Jak ukázal přelom května a června 2013, je to bezpodmínečně nutné.

Možná čeká magistrát na to, až na Rokytce po větších deštích opět nastane problém, Voctářovu ulici s okolím zatopí voda a vedení Prahy bude konečně mít opravdu, ale opravdu pádný argument něco začít dělat.

Autor: Ondřej Gros

            

V Praze 8 dne 13.08.2014