Promarněná šance

Nebaví mě neustále dokola poměřovat síly mezi minulým a současným vedením Prahy 8. Stejně jako v jiných oblastech, tak i ve vedení obce, musí být kontinuita. Něco jiného je, když se někdo plácá po ramenou, a holedbá se, jak dobře něco vymyslel a zařídil, nicméně nehnul ani prstem. Avšak i v tomto ohledu se poslední dobou spíš už jen bavím. Stavba radnice však patří k projektům, kde ono poměřování na „minulé x současné“ svůj smysl má. Jen hlupák zastaví stavbu, která probíhá dle harmonogramu, bez jakýchkoliv víceprací, které jsou často chronickou bolestí jiných projektů. Zastavil by soukromý investor stavbu komerční budovy, o kterou je na trhu zájem a která je pronajatá rok před dokončením? Nejdražší je totiž ta stavba, která se neotevře, ta na sebe opravdu nikdy nevydělá! Mimochodem, budova Nové Palmovky měla v tuto chvíli sloužit veřejnosti. Respektuji, když se někomu stavba nelíbí po architektonické stránce, nicméně rozhodnutí o potřebě výstavby radnice, která se navíc finančně vyplatí, bylo prozíravé. Zpochybňovat tento záměr, je jistě právem každého, ale mnohokrát řečená fakta o potřebách, které úřad má, jsou nezpochybnitelná. Občan vidí často jen tzv. bílý dům, který sám má velké nedostatky, ale Úřad MČ Praha 8, to není jen tento objekt.

Záměrem minulého vedení městské části bylo nejen postavit radnici, ale hlavně přinést životaschopný projekt, který ve střednědobém horizontu vrátí vložené investice. Toho chtělo minulé vedení dosáhnout tím, že samotná radnice tvoří sotva polovinu podlahové plochy - cca 13 000m2. Kromě toho Nová Palmovka poskytuje 10 000m2 podzemních parkovišť a 15 000m2 ploch k pronájmu (50% retail a 50% kancelářských ploch). Dodavatel celého projektu byl odpovědný za pronájem komerčních ploch a ve smlouvě garantoval 50 mil. Kč ročního výnosu z těchto ploch. Tedy nikoliv z prostor určených pro radnici, jak současná garnitura s oblibou papouškuje. To, že byl celý projekt životaschopný, dokazuje i fakt, že minulé vedení radnice předávalo nové koalici s projektem i nájemní smlouvy na téměř 100% ploch Nové Palmovky! A opět zdůrazňuji - mimo části určené pro radnici!

Druhou lží, kterou veřejnosti opakované dávkuje současné vedení, je ta o nedostatečné ploše pro potřeby úřadu. Nová Palmovka s rezervou pojme celý úřad městské části, včetně politického vedení radnice a částečně i příspěvkových organizací se standardem 11 m2 na osobu. Přiznávám, že neznám potřeby současného vedení, které raketovým tempem zaměstnává další a další kamarády a příbuzné, jak na úřadě, tak v dceřiných společnostech městské části. Jen pro dokreslení, za minulého vedení měla Praha 8 jednu dceřinou společnost, nyní má tři a k tomu i nové nesmyslné příspěvkové organizace. Samozřejmě, že nikdo nepočítal s přesunem dvou příspěvkových organizací jako je Gerontologické centrum a Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb, které mají svá stálá sídla v místě poskytovaných sociální a zdravotních služeb.

Třetí často opakovanou lží je ta o nájmu, který si úřad bude platit. I toto je další z mnoha překroucených informací současného vedení. Studie daňové optimalizace výnosu z nájmu doporučovala, aby radnice platila nájem své, stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti (Centrum Palmovka a.s.), která byla založená jako SPV pro stavbu Nové Palmovky, tedy pokud to zjednoduším, úřad měl z důvodu daňové optimalizace platit sám sobě.

Čtvrtou lží je ta o holých zdech a nevybavených místnostech. Tak ano, vybavení interiérů nábytkem a koncovým připojením IT, tedy samotnými počítači, skutečně nebylo součástí projektu. Počítačů a stolů pro úředníky je skutečně dost.

Pokud bych se měla vrátit zpět k hodnocení projektu, tak musím s lítostí říct: „Promarněná šance pro Libeň a Prahu 8!“. Oblast Palmovky bohužel stále patří mezi ty méně pěkné části města. Praha 8 mohla v Nové Palmovce dostat kvalitní architekturu vytvořenou jedním z nejlepších architektů v České republice. Nová Palmovka neznamená jen radnici, ale také obchody, restaurace a občanskou vybavenost, která v Libni chybí. Nová Palmovka znamenala rovněž garantovaný příjem pro městskou část a investici chráněnou před inflací nebo jiným znehodnocením měny. Palmovka, která je dnes utvářena nepěknou křižovatkou metra a tramvají, se mohla stát krásnou částí Prahy, místo křižovatky zde mohlo vyrůst centrum. Na stavbu radnice navazovala revitalizace veřejného prostoru v dolní Libni, zpracovávaná v širších urbanistických souvislostech panem architektem Pleskotem, autorem projektu Nové Palmovky. To vše je dnes pryč a nám zbývá čekat, co současné vedení Prahy 8 vymyslí.

autor: Mgr. Vladimíra Ludková

V Praze 8 dne 27.04.2016