Cenzura – běžná praxe na radnici Prahy 8

Přízrak cenzury se opět vznáší nad Libeňským zámkem. A znovu se o něj postarala místostarostka Borhyová, nyní již politická mrtvola. Je tradicí, že v radničním měsíčníku Osmička vychází článek o dění na proběhlém zastupitelstvu. Poslední jednání však přineslo tragikomický výstup paní Borhyové, která si nebyla schopná vzpomenout, kde vlastně bydlí. Ona jistě dobře věděla, že ne v Praze 8, ale v Dolních Chabrech, ale zastupitelům se to snažila zatajit. Kolegové z TOP 09 proto navrhli zánik jejího mandátu, což samozřejmě neprošlo.

To se čtenáři Osmičky dovědět neměli.

Nic z toho se však čtenáři Osmičky dovědět neměli.  Nejdříve šéf redakční rady za ANO navrhl text o zastupitelstvu vyřadit, což mu neprošlo. Redakční rada pak poměrem 5 ku 1 (ano, proti bylo ANO) schválila následující úpravu textu: „TOP 09 požadovala vyslovení zániku mandátu člena zastupitelstva - místostarostky Aleny Borhyové - z důvodu nevolitelnosti, která dle jejich slov neměla od ledna do září 2016 trvalé bydliště v Praze 8.“ Mimochodem tuto formulaci navrhl pan starosta Petrus ze sociální demokracie. V zápise z jednání rady stojí: „RR pověřila šéfredaktora k úpravě textu na str. 5 ve znění výše přijatého návrhu.“

Osmička vyšla bez úpravy schválené redakční radou

To se však nestalo. Osmička vyšla bez úpravy schválené redakční radou. Úředníci, které si na radnici přivedla místostarostka Borhyová, nerespektovali většinovou vůli redakční rady, ignorovali svého starostu a stali se pochopy hnutí ANO.

Nedodání příspěvku ANO stálo čtvrtmilionu.

Nebyl to první případ, kdy k něčemu podobnému došlo. Dvojí vytištění Osmičky kvůli tomu, že hnutí ANO nedodalo včas svůj text do rubriky Fórum, přišlo obyvatele Prahy 8 na čtvrt milionu korun. Tentokrát se alespoň netisklo dvakrát, jen se cenzurovalo.

Otázka je, zda tato praxe odejde s paní Borhyovou, která míří na politické smetiště. Obávám se, že nikoli. Profíci, pardon cenzoři z ANO na radnici bohužel stále zůstávají.

Tomáš Mrázek zastupitel za ODS, člen redakční rady měsíčníku Osmička

V Praze 8 dne 6.10.2016