Park Žernosecká na červnovém zastupitelstvu

Místo louky v Žernosecké ulici má vzniknout park. Park s mobiliářem, za který by se nemusela stydět nejedna zámecká zahrada. I zastřešené ohniště tam bude. A když bude třeba, i kamery se dodají. Proč? Protože paní radní Kroutil (ANO) v jejíž gesci je životní prostředí v Praze 8 se tak rozhodla. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci za 1.600.000 vč. DPH a nějaké drobné jsou zjevně peníze, které je třeba utratit. Přitom reálná cena je o milion nižší.

Ptal se někdo místních? Neptal. Zaznělo přání na nový park na veřejných setkáních, kterými se vedení Prahy 8 chlubí? Nezaznělo. Projednala tento záměr komise pro životní prostředí? Neprojednala. Bylo toto místo vybráno na základě metodiky, kterou si radnice schválila pro výběr revitalizovaných ploch? Nebylo. Byl park Žernosecká v nabídce dvaceti položek v rámci participativního rozpočtu Prahy 8, dalším novým nástrojem pro otevřenou komunikaci, kterým se vedení rovněž ohání? Nebyl. Tak proč má ten park vlastně vzniknout? No protože to prostě rozhodla paní radní Kroutil.

Vznikla petice, vznikly webové stránky místních a spolek, aby s nimi radnice musela komunikovat. A také se místní obyvatelé v hojném počtu dostavili na červnové zastupitelstvo. My zastupitelé bychom jim mohli závidět, jak věcně a logicky měli celou záležitost připravenou a s jakým klidem se přišli tázat. S postupujícím časem v nich rostlo překvapení, že je asi vše rozhodnuto.

Za ODS Praha 8 jsem navrhla doplnění programu jednání o usnesení, aby se zastavila příprava vedoucí k novému parku. Návrh byl hlasy koalice (ANO + ČSSD + SZ + KSČM) zamítnut. Překvapivě, vždyť přece radnice chce o všem komunikovat s občany a tady se promarnila jedinečná šance věnovat se uceleně v rámci projednávaného bodu programu této konkrétní věci. Paní radní Kroutil dostála svému jménu a tak se kroutila. Přitom stačilo říct: „já považuji tento záměr za dobrý a já jsem o něm rozhodla“. Místo toho jsme se dověděli, že nezná metodiku, kterou se řídí výběr lokalit pro revitalizaci zeleně a že není členkou komise pro životní prostředí a tudíž vlastně ani netuší, co tento poradní orgán rady projednává. A pak tu pohádku o dalších financích na kamery, pokud se ukáže jejich potřeba.

Na základě všech faktů ze strany místních a odpovědí ze strany paní radní, jsme za ODS Praha 8 využili možnost jednacího řádu a usnesení navrhli v bodě „různé“ podruhé. Koalice znejistěla. Pan zastupitel Petelík (KSČM) se ohradil, že toto není možné, přitom sám k této možnosti sáhl v minulém volebním období. ANO nemělo svého hlavního velitele, protože pan místostarosta Fichtner nebyl přítomný, tak si vzalo pauzu na přestávku. ANO vzneslo překvapivý protinávrh, který navrhuje přerušení příprav nového parku do doby, než bude věc projednána s občany. Tento protinávrh byl koalicí schválen.

Pokračování kauzy asi tedy příště. Až bude na zářijovém zastupitelstvu paní Kroutil znovu kroutit odpovědi, proč i přes podnět „zastavte to úplně, žádný park tu nechceme“ jezdí na podzim po louce buldozery.

Autor : Vladimíra Ludková předsedkyně ODS Praha 8

V Praze 8 dne 23.06.2016