Tajemná zednářská mohyla na bohnickém hřbitově

Bohnický hřbitov se v poslední době stal " poutním" místem pro milovníky záhad, tajemství a historie. Dnes se nebudu věnovat historii hřbitova, kterou si můžete vyhledat na internetových stránkách www.tajemnamista.cz, ale zatím poslednímu místu, které prozkoumávám.

Zapadlá v rohu bohnického hřbitova se před Vámi objeví v záplavě břečťanu  vysoká kamenná mohyla, na které jsem objevil několik neobvyklých detailů, související s tajemným neveřejným spolkem, který známe jako společenství Svobodných zednářů. Na dvou protilehlých stranách mohyly pod vrcholem jsou vidět dva znaky – alfa a omega. Alfa a omega jsou první a poslední písmeno řecké abecedy. 

„Jelikož alfa symbolizuje počátek, měla by být směrem na východ, tedy tam, kde vychází slunce. Omega by pak jako symbol konce měla mířit na západ. Tady je to ale z nějakého důvodu opačně a oba symboly míří na sever a na jih . Zatímco omega je do mohyly vytesána klasicky, znak alfa mě ihned zaujal je totiž psan jednoznačně  zednářskou symbolikou. Ve spodní části mohyly, zhruba v úrovni hrudníku, se kolem dokola jejího čtvercového obvodu nacházejí páry ozdobných vroubků – jsou tedy vždy dokola vytesány po dvou. Pouze  jednom místě se však nacházejí tři vroubky, což je další podivná chyba autora této mohyly. Nemůže se jednat o záměr? Jaké tajemství tato mohyla skrývá? Je možné, že si produkce slavného Formanova filmu AMADEUS, vybrala z tisíců dalších záměrně pouze bohnický hřbitov pro natáčení posledního záběru pohřbu tohoto hudebního genia. Jak se všeobecně ví tento geniální skladatel, který byl v roce 1784 přijat za člena vídeňské zednářské lóže "Zur Wohltätigkeit" (K dobročinnosti), Výpovědi o Mozartově silné vazbě k duchovním ideálům tohoto humanisticky orientovaného společenství lze vyčíst nejen z osobní korespondence ale především z inspiračních podnětů, které ovlivnily vznik a podobu některých děl. Otázek je spoustu a toto místo dává možnost hrát si s těmito myšlenkamy, stejně jako si hraje život s mozkem každého blázna.

Svobodné zednářství je tajné resp. neveřejné sdružení lidí, které získalo svou současnou podobu pravděpodobně v Londýně na den sv. Jana Křtitele roku 1717. Svobodní zednáři sami sebe nově označují za společenství bratří, svobodných a přijatých zednářů, jehož členové už nepocházejí pouze z řad cechů zedníků a stavitelů (z francouzského označení zednářů maçonnerie vzniklo i anglické masonry). Posláním Svobodných zednářů je přispívat ke zdokonalování lidstva a bratrství lidí na celém světě. Svobodný zednář by měl celý život usilovat o zlepšení svého charakteru, zbavovat se špatných vlastností, pečovat o svůj duševní růst a pomáhat druhým.

Přiložený soubor textu : zdroj : Milosforman.com

Autor: Jiří Vítek

V Praze 8 dne 9.07.2014